www.medic.chalmers.se har flyttat till ny server

som du kommer till via
http://www.chalmers.se/its
(du flyttas inom några sekunder dit automatiskt)